Måned: december 2023

Coheat Toolbox til varmeplanlægning

Nu er den her! Coheat Toolboxen!

Rapporterne er udviklet af PlanEnergi og Dansk Fjernvarme som nogle overskuelige redskaber til gavn for den kommunale varmeplanlægning.

Rapporterne kan hjælpe med at identificere de områder, som kan udlægges til fjernvarme.

Man kan få hjælp til hvordan processen kan tilrettelægges for etablering af ny kollektiv varme i forskellige områder. Ikke mindst i de områder hvor fjernvarme ikke umiddelbart kan virke som en rentabel løsning.

Vejledningen består af tre delrapporter, hvor Delrapport 1 har til formål at give et overblik over varmepotentialet i kommunerne, Delrapport 2 er mere dybdegående og slutteligt indeholder Delrapport 3 bilag.