COHEAT Finanssamarbejde

COHEAT ønsker at styrke samarbejdet med finanssektoren for at bidrage til målet om udfasning af olie- og naturgasfyr samt fremme energieffektiviseringer i private boliger. Derfor inviterer COHEAT nu alle interesserede penge- og realkreditinstitutter med i projektet.

Formålet er, at etablere en gensidig aftale og et samarbejde, der skal hjælpe begge parter med at fremme grøn omstilling af private boliger i Syddanmark.

I dokumentet COHEAT finanssamarbejde fremgår det, at vi foreslår et samarbejde med to hovedformål:

1. Øge synligheden af finanspartnernes grønne tilbud til boligejere og dermed understøtte kommunernes

ambitioner om grøn omstilling af private boliger.

2. Styrke bankernes viden og indsigt i kommunernes varmeplaner.

Hvis man kan se fordelen af at indgå i samarbejdet, og kan se at du kan få noget mere ud af at dele viden og øge synligheden af vores indsatser så læs dokumentet: COHEAT Finanssamarbejde og skriv til Anders Tromborg Bræstrup på atb@rsyd.dk.

Der er lukket for kommentarer.